Οι οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα

Φεβρουάριος 20th, 2016

Το θέμα των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, όπως αναλύεται στο βιβλίο μου με τίτλο: Οι οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα, εκδ. «Γόρδιος», Αθήνα 2015 , είναι ηθικό, πολιτικό, οικονομικό, νομικό και πολιτισμικό.
Η δράση του Εθνικού Συμβουλίου διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ) έχει βγάλει τα τελευταία χρόνια το θέμα αυτό από την αφάνεια, στην οποία βρισκόταν δεκαετίες ολόκληρες, τοποθετώντας το ιεραρχικά στις προτεραιότητες των εθνικών θεμάτων και της εξωτερικής μας πολιτικής.Exofillo mikro B
Οι περισσότεροι συμπολίτες μας γνωρίζουν ήδη, αν όχι στις λεπτομέρειες, το πρόβλημα και τις επίμονες προσπάθειες ενημέρωσης, αφύπνισης και κινητοποίησης της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης, των κομμάτων και των κυβερνήσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, καθώς και τις δράσεις για τις διεκδικήσεις από μέρους του ΕΣΔΟΓΕ, του Δικτύου των μαρτυρικών πόλεων και χωριών και των Ενώσεων των θυμάτων ανά την Ελλάδα.
Εκείνο που είναι ελάχιστα γνωστό ή παντελώς άγνωστο είναι το γεγονός ότι υπάρχουν στην Γερμανία και αλλού πολιτικοί φορείς, όπως η Αριστερά της Γερμανίας, οργανώσεις και προσωπικότητες, που μας συμπαραστέκονται στον αγώνα μας, δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους.
Είναι, αν μη τι άλλο, παρήγορο κι ενθαρρυντικό ότι στις προσπάθειες αυτές δεν είμαστε μόνοι, αλλά έχουμε και Γερμανούς φίλους, που τάσσονται στο πλευρό μας, αισθανόμενοι το βαρύ φορτίο της ευθύνης τους για τα εγκλήματα, που διέπραξε το ναζιστικό καθεστώς της Γερμανίας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ελλάδα.
Στην δικαίωση της θυσίας του ελληνικού λαού έχουμε στο πλευρό μας επιπρόσθετα ένα διαρκώς διευρυνόμενο κίνημα συμπαράστασης και σε άλλες χώρες, εκτός από την Γερμανία.
Η ανάδειξη αυτής της προσφοράς των Γερμανών και των άλλων φίλων μας: προσωπικοτήτων, οργανώσεων και κομμάτων, αποτελεί τον πυρήνα της δράσης μου ως υπεύθυνου της Γερμανίας στα πλαίσια του Εθνικού Συμβουλίου, παράλληλα προς τις άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από τα γενικότερα καθήκοντα, με αποκλειστικό στρατηγικό στόχο, την τελική δικαίωση του αγώνα μας.

Για να προμηθευτείτε το βιβλίο πατήστε εδώ.